Icon Widget

HVAD ER DESIGN THINKING

Design Thinking er et håndværk som understøtter og forstærker at tænke innovation.
En metodisk brugercenteret tilgang, som skaber værdi for dine brugere og din virksomhed.


Icon Widget

UDBYTTE

Kurset tager dig gennem fire moduler på to dage. Vores mål er, at du efter kurset kan:
Praktisere 17 forskellige designmetoder, forstå og anvende Design Thinking processen og integrere det i dit arbejde.


Icon Widget

MÅLGRUPPE

Kurset er til dig, som ønsker at forbedre og strømligne fx innovative processer, services eller produkter.
Kurset kræver ikke forhåndsviden om Design Thinking, og det er derfor relevant for alle fx ledere, designere, specialister etc.